mandag 14. april 2008

Vi er på vei...

I helgen hadde vi vårkonferanse i KrFU. Det ble smekkfullt, og vi var flere deltakere enn på mange år. Samtidig fikk vi ny meningsmåling på 7,7 %! Vi er på rett vei.Årets vårkonferanse var i idylliske Hemsedal, og midt i all snøen var stemningen stor. Det var stor glede etter forliket om statskirken, at Åslaug Haga hadde gitt signal om at ho ville gi seg som Sp-leder og meningsmålingen som gav KrF 7,7 % oppslutning. KrF er på vippen, og vil etter all sannsynlighet bli et av de viktigste partiene i neste stortingsperiode.

Derfor vil også partilederskiftet i Senterpartiet være viktig. Mange av oss ser på sentrum som den geniale løsningen - de beste politiske løsningene finnes nettopp her. Så hvorfor vil ikke Senterpartiet riste seg løs fra SV, og komme tilbake til sentrum? Kanskje vil den nye lederen ha et slikt ønske, og klare å få dette til. Et samlet sentrum vil kunne spille en meget viktig rolle. Det har vi gort før - både i og utenfor regjering - og det vil vi gjøre igjen.

Det er halvannet år igjen av dagens flertallsregjering. Mange begynner å se lyset i tunnelen, og ser for seg ulike alternativer. For KrFs del er det viktigste at det blir en kursendring i politikken. Derfor kan vi ikke gå i regjering for en hver pris. Det er liten vits i å bytte ut SV med en regjering med FrP. Det blir like dårlig, om bare i en annen retning. Derfor må politikken spille betydning for hvem man velger.

Meningsmålinger og engasjementet i partiet viser at vi er på rett vei. Men det er enda en lang vei å gå før vi er i mål med et godt KrF-resultat, og en bedre regjering.