mandag 7. desember 2009

Trim for redusert sykefravær

Debattene om hvordan vi kan få ned sykefraværet raser. Etter at Jens Stoltenberg kastet ut brannfakkelen og kom med flere forslag til hvordan vi kunne redusere fraværet startet også skyttergravskrigen. Noen er redde for sine rettigheter, andre er redde for å bli pålagt flere byrder. Midt i denne debatten om rettigheter og plikter mener jeg vi glemmer et viktig perspektiv; nemlig forebygging.

Forskningsinstituttet Sintef la for noen måneder siden fram sin samlede evaluering av IA avtalen og den aller viktigste anbefalingen de kom med var at:
  • Svekking av fokus på inkludering og forebygging vil bidra til høyere utstøting på lenger sikt.

  • IA-avtalen bør ha sterkere fokus på forebygging. Det kan være ulønnsomt å bygge ut tiltak og strategier for å få folk tilbake i arbeid, heller enn å fokusere på å unngå at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet.
Men både i det statsministeren har sagt offentlig, og i mandatet for ekspertutvalget som skal komme med nye forslag til tiltak, er det klart at fokuset er strammere regelverk, klarere rammer for fastlegenes sykemeldingspraksis og økte krav til arbeidstakerne.

Det er nødvendigvis ikke feil medisin.

Men rådet fra Sintef er klart; vi må ikke glemme forebyggingen. I dag er det et oppslag i Dagens Næringsliv om at Finansminister Sigbjørn Johnsen kan benytte departementets trimrom skattefritt, mens små bedrifter blir beskattet dersom ansatte blir sponset med kort til treningssenter. Dersom Johnsen og Stoltenberg mener alvor med å redusere sykefraværet må de rydde opp i slike snubletråder. Og de må ikke bare være opptatt av kutt i sykelønnsordningen, men stimulere til forebygging. Trivsel er en ting. Inkludering en annen. Men at de ansatte er i god form er definitivt også en viktig brikke for å redusere sykefraværet. Til det beste for de kommende budsjettbalanser, men ikke minst til det beste for enkeltmenneskene.