torsdag 10. desember 2009

Klar for Obama-møte!

Det var ikke vanskelig å se at det skulle skje noe spesielt da jeg var på vei til jobb i dag. Sperringer, mye politi, mange tilskuere og masse media. Helikopterene flyr over Stortinget. Oslo er klare til å ta i mot Obama! Jeg kjenner selv at jeg har litt sommerfugler i magen. Mye kan sies om at Obama får fredsprisen så tidlig, men i dag er jeg bare spent på talen hans, og gleder meg til å delta på utdelingen!

Det er stort at USAs president er på besøk i Norge. Det er faktisk bare den andre amerikanske presidenten som er på besøk! Det har en stor betydning for Norge å ha gode relasjoner til USA og presidenten. Gjennom prisen han får i dag, vil han få et stort press på seg for at han må bidra til mye. Samtidig må vi ikke glemme at han allerede har gitt verden et håp - noe som vi alle trenger.

Jeg er klar! Billetten ligger klar. Rad nr 14, sete nr 11. Utdeling på Oslo Rådhus. Det blir utrolig artig, og det blir et stort høydepunkt! Jeg har tidligere på bloggen omtalt mine følelser for Obama - og ikke minst talene hans. Jeg har derfor store forventninger til dagen!
Her er Kunngjøringen:Kunngjøring
Nobels Fredspris 2009

Den Norske
Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2009 skal tildeles president
Barack Obama for hans ekstraordinære innsats for å styrke internasjonalt
diplomati og mellomfolkelig samarbeid. Komiteen har lagt spesiell vekt på Obamas
visjon om og arbeid for en verden uten atomvåpen.

Obama har som president skapt et nytt klima i internasjonal politikk. Multilateralt diplomati står igjen sentralt, med vekt på den rolle FN og andre internasjonale institusjoner kan
spille. Dialog og forhandlinger foretrekkes som virkemiddel for å løse selv de
vanskeligste internasjonale konflikter. Visjonen om en verden uten atomvåpen har
på en kraftfull måte revitalisert forhandlinger om nedrustning og
rustningskontroll. Gjennom Obamas initiativ spiller USA nå en mer konstruktiv
rolle i å møte de store klimautfordringene verden står overfor. Demokrati og
menneskerettigheter skal styrkes.

Det er sjelden at en person i den grad som Obama har fanget verdens oppmerksomhet og tent et håp blant verdens folk om en bedre framtid. Hans diplomati er basert på forestillingen om at de som skal lede verden, må gjøre det på grunnlag av verdier og holdninger som deles av
størstedelen av jordens befolkning.

Gjennom 108 år har Den Norske Nobelkomite prøvd å stimulere nettopp den internasjonale politikk og de holdninger som Obama nå er den ledende talsmann for i verden. Komiteen vil slutte seg til Obamas appell om at "Now is the time for all of us to take our share of responsibility
for a global response to global challenges."

Oslo, 9. oktober 2009