tirsdag 1. desember 2009

Verdens aidsdag

Changemaker hadde i dag en markering utenfor Stortinget. Jeg fikk lov å holde appell, og her følger utkastet mitt:

I dag lever hele 33 millioner mennesker med hivsmitte. 2/3 deler av disse bor i Afrika sør for Sahara. Aidssykdommen har gjort 12 millioner barn i sørlige Afrika foreldreløse, sier UNAIDS. Bak disse ufattelige store tallene skjuler det seg mange tragiske skjebner. Hele generasjoner av arbeidsføre er truet i flere land. Aids er ett av de største hindrene for utvikling og fattigdomsbekjempelse.

Men AIDS-sykdommen skaper ikke overskrifter her i Norge. Det er ikke ofte vi er plaga av pandemier her. Det siste halvåret er det annen global, smittsom sykdom som har prega mediebildet fullstendig. Svineinfluensaen er skummelt smittefarlig og er svært alvorlig. Men hva var det helseministeren beroliget det norske folk med da svineinfluensaen først kom til Norge i sommer? ”Ta det med ro, vi har nok medisiner til alle”. Det er nettopp det som er tilfellet i rike land som Norge, men i fattige land har ikke myndighetene det samme lageret av medisiner tilgjengelig.

Å bekjempe hiv/aids handler om å sikre tilgang til medisiner. Medisiner som kan redde liv, medisiner som kan gjøre det mulig å leve med sykdommen. Da må vestlige legemiddelselskap tillate at billige kopimedisiner selges i fattige land. Norge må kjempe mot strenge patentbeskyttelser i WTO som beskytter rike lands interesser, men fratar fattige mennesker tilgang til livsviktige medisiner.

Gjennom EFTA er Norge også med å legge press på å få flere fattige land til å akseptere avtaler som går lengre i å sikre patentbeskyttelse, noe som gjør tilgangen til billige medisiner vanskelig. Men når Norge inngår handelsavtaler med andre land, må vi ikke stille krav om patentvern som en del av avtalen. Den norske frihandelsavtalen mellom EFTA og Colombia som Stortinget skal behandle/ ratifisere i vår, omfatter såkalte TRIPS pluss krav til Colombia. Disse kravene går enda lengre enn krava fra WTO TRIPS avtalen fra 1994. Disse krava beskytter patentrettigheter og holder testdata hemmelig i en forlenga periode. Dette betyr at kopiprodusenter for medisiner ikke får tilgang til nødvendige testdata i årevis. Det får alvorlige konsekvenser for fattige menneske sin tilgang til livsviktige medikamenter. Norge kan ikke være med på å tjene penger på andre sin lidelse gjennom en slik handelsavtale med Colombia; norsk eksport av fisk vil kunne øke, men avtalen vil samtidig hindre millioner av menneske får begrensa tilgang til billige medisiner.

For KrFU er det viktig at Norge bruker våre eierandeler og interesser på en måte som fremmer utvikling og rettferdighet. Derfor støtter vi ikke at oljefondet investerer i selskap som motarbeider fattige lands tilgang til medisiner. Og derfor vil vi fortsette kampen for mer etikk i oljefondets investeringer.

Å bekjempe hiv/aids handler også om å bekjempe fordommer mot sykdommer- man må spre kunnskap om hvordan det smitter og hvordan man kan unngå smitte. Det handler om at presidenten i det landet som er hardest ramma av hiv/aids med 5,7 millioner smitta, ikke kan komme unna med å si at man unngår hiv-smitte ved å dusje. Heldigvis ser det ut til at president Jacob Zuma i Sør-Afrika er i ferd med å ta sykdommen på alvor og vil øke tilgangen til medikamenter for de Aids-syke.
Å bekjempe hiv/aids handler om å ikke stigmatisere de som er HIV positive eller diskriminere de som er smitta. Vi må rett og slett være positiv til de HIV-positive. Det er ikke mange år siden hivsmitta i Norge opplevde at restaurantpersonale kastet tallerkenene de hadde spist på fordi det ”vare et rykte på bygda” om at de hadde hiv.

Å bekjempe hiv/aids handler om å ha helsepersonell som kan behandle de som er syke. I land der store deler av befolkningen er hivsmitta er behovet for leger og sykepleiere ekstra stort. Da må ikke Norge rekruttere helsepersonell fra fattige land som sårt trenger de selv. Mange helsearbeidere kan la seg friste av tilbud om bedre lønn og gode arbeidsvilkår, men Norge må aktivt motarbeide at fattige land blir tappa for helsepersonell.
Temaet for verdens aidsdag 2009 er universell tilgang og menneskerettigheter. Det betyr at vi må gjøre det vi kan for at land skal få lik tilgang til medisinsk behandling, informasjon og effektive forebyggende tiltak. Soria-Moria vektlegger fattige menneskers tilgang til medisiner mot livstruende sykdommer. Det skal vi i opposisjonen sørge for at de følger opp. Alle mennesker har lik rett til helseomsorg. Å bekjempe aidsepidemien er å beskytte menneskerettighetene.