tirsdag 1. desember 2009

Hva er egentlig relgionsfrihet?

Er det frihet til å tro hva man vil?
Er det frihet for å leve ut sin tro slik man vil?
Er det frihet til å fritt bygge, misjonere og på andre måter offentlig utrykke sin religion?

Avgjørelsen om at det ikke er lov til å bygge minareter (disse tårnene som er på moskèer) er i hvert faller en innskrenkning av religionsfriheten i Sveits. Jeg mener det er overførbart til å forby bygging av kirketårn - i Norge, eller andre land. Tårnene er vel ikke farlige? Det handler om å få utøve sin tro. Flere politikere har kommet med utspill og tanker som vil begrense den muligheten.

Religions- og trosfrihet er en av hjørnesteinene i en hver rettsstat og en sentral kristen verdi. En forståelse av at religionsfrihet kun dreier seg om retten til å tro hva man vil i sine hjem er for snevert. Vi må ha en forståelse av at religionsfrihet også gjelder å kunne uttrykke sin religion i det offentlige rom.

Avgjørelsen i Sveits er alvorlig. Den er et steg i feil retning. Og den viser at kampen for religionsfrihet - enten det gjelder kristne i arabiske land, eller muslimer i Europa - må fortsette. Et samfunn som prøver å tvinge religiøs utøvelse i kne har misforstått en utrolig viktig del av menneskers identitet og behov for å få lov til å tro på noe. Jeg håper Sveits snur, og jeg håper at vedtaket er en vekker for andre land - i en retning av mer trosfrihet, ikke mindre.