fredag 29. januar 2010

Bruk veto mot datalagringsdirektivet

Viktig uttalelse fra KrFs sentralstyre:

Datalagringsdirektivet griper rett inn i enkeltmenneskers frihet og innebærer generell overvåking av uskyldige. KrF sier nei til et slikt inngrep, og utfordrer Høyre til også å stemme for norsk veto mot EUs datalagringsdirektiv, uttaler KrFs sentralstyre.

Når gode hensikter kommer i konflikt med grunnleggende rettigheter, er det nødvendig å være prinsipiell. Kartlegging av elektronisk kommunikasjon kan selvsagt være nyttig i bekjempelse og forebygging av kriminalitet og terrorisme. Det enkelte menneskets rett til personvern og til å kommunisere med andre uten overvåking må imidlertid ikke ofres. Det vil være et skritt i retning av et overvåkingssamfunn vi ikke ønsker.

Vi noterer oss at regjeringen er splittet i denne saken, og at Arbeiderpartiet er avhengig av Høyre for å få direktivet akseptert i Stortinget. Vi forventer at Høyre evner å tenke prinsipielt og setter foten ned.

Informasjonssamfunnet gir nye utfordringer, og politiet må ha hjemmel til å treffe nødvendige tiltak for å avsløre og forebygge kriminalitet. Vi må imidlertid ikke akseptere midler som rammer uskyldige menneskers personvern og frihet. Demokratiske stater bør avstå fra den type totalitære virkemidler.