torsdag 7. januar 2010

Om å belønne kriminalitet

Utlendinger som kommer til Norge og bryter loven slik at de havner i fengsel i mer enn ett år, blir belønnet med medlemskap i folketrygden. Dermed får de dekket helseutgifter og rett på pensjon. Jeg utfordret Statsråden på dette i spørretimen i går, og fikk endelig et positivt svar! Se innslaget på TV2:

Nå forventer jeg at det kommer en lovendring som sikrer at vi unngår slike urimligheter.