tirsdag 26. januar 2010

På oppdrag for det norske folk

Vi er igjen minnet om at våre soldater daglig risikerer sine liv for det oppdraget det norske folk har gitt dem. Som politikere så føler jeg at vi har et særlig ansvar for krigen i Afghanistan.

Debatten om Norges rolle i krigen er viktig å ta kontinuerlig, det ansvarliggjør oss ovenfor det Afghanske folk og våre soldater. Samtidig skulle jeg ønske at vi i større grad offentlig kunne hedre soldatene som er villige til å ofre livet for vår sikkerhet. Kanskje hadde det vært en god ide å innføre en offentlig seremoni for alle soldater som har tjenestegjort i Afghanistan og andre land.