onsdag 13. januar 2010

Uten mål og mening?

Jeg er ny på Agderbenken - som vi liker å kalle alle vi som representerer Aust-Agder og Vest-Agder på Stortinget. Og i morgen begynner konferansen "Felles mål for Sørlandet". Da stiller jeg meg selv et relevant spørsmål; Har vi de tydelige ledestjernene? De store hårete målene? Drar vi samme retning, mot den samme endestasjonen? Eller preges vi av en generell mistillit mellom fylkene i litt for mange saker?

Jeg ønsker meg en offensiv Agderbenk som har felles mål - for Sørlandet! Som sammen med ordførerne og kommune har tanker om hva vi kjemper for.

Sykehusene
Det kanskje beste eksempelet er sykehusene. Dagens regjering aksepterer at Sørlandet Sykehus blir underfinansiert med 100 millioner, samtidig som de også synes det er helt greit at sykehuset tar titalls millioner som er øremerket psykiatrien, men brukes i somatikken for å dekke underskudd på drift! Dette løfter lederen av Agderbenken, Dagrun Eriksen opp gang på gang. Men hvor er de rødgrønne?

Og enda verre er det når det kommer ned på lokalt nivå. I stedet for å bygge hverandre opp, sikre sykehusene våre, så krangles det og skåles i kaffe når ansatte blir oppsagt. Vi skal ha likeverdige sykehus - ikke like, men med fokus på det de er gode på. Da er det viktig å bygge opp rundt dette, og ikke skape unødvendig splid.

Samferdsel
Dette er i grunnen det området der det er enklest å snakke samme språk. Kanskje fordi vi slipper å prioritere? Men et av de tydelige målene er E39, E18 og Rv9 utbygd - og sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen. Dette blir viktig å holde enighet om også dersom prioriteringsbehovet melder seg. De rødgrønne har prioritert langt mindre trafikerte strekninger andre steder i landet enn våre veier, og det er kun en unison enighet som vil kunne presse regjeringen til å lytte. Slik klarte vi også å få til Grimstad - Kristiansand forrige gang.

Universitetet
Dette er det andre området der vi viste at å stå sammen gir resultater. Nå er vi fremdeles underfinansiert, og dette må vi klare å kommunisere sammen inn. Sørlandet ender av ulike grunner opp som taper altfor ofte! Men Universitet i Agder er og skal være bra, derfor må vi jobbe felles for dette!

Leverandørindustrien
Sørlandet - der du får overskuddet til å skape. Hemmeligheten er ikke like bevart lenger, men det er likevel for få som kjenner til alt det vi får til på Sørlandet! Men det er sårbart fordi klyngen av bedrifter - som NODE - er i tøffere tider pga deres avhengighet av eksport. Her må vi være obs. I tillegg må vi se at den kompetansen vi innehar vil være viktig i fremtiden. Det er en vridning fra fossil energi over til fornybar energi. Jeg mener at et offensivt mål for Sørlandet ville være at vi skulle bli den ledende regionen på ny fornybar energi. Og da mener jeg kompetansen på den fremtidsrettede teknologien. Dette er enda et ledig begrep, og jeg tror dette vil gjøre Sørlandet enda mer attraktivt i fremtiden. Der vi har fremtidens løsninger.

Kompetansearbeidsplasser
Jeg mener den beste distriktspolitikken er å flytte ut statlige arbeidsplasser fra det sentrale østlandet og ut i andre regioner. Da sprer man mankt, skaper kompetanse i nye regioner, og sikrer attraktive arbeidsplasser. Det er trist å se at de rødgrønne ikke ønsker en slik utvikling. Enda mer trist er det å se at forsøket med å starte en Luftfartshøyskole - en utdanning som vi i dag kjøper i utlandet - ikke har fått støtte for å bli etablert på Sørlandet. Det ville bety minst 50 arbeidsplasser og en viktig kompetanse. Når den møtte motstand nasjonalt, ser vi at det ble splid lokalt. Mellom Kjevik og Gullknapp - med det resultat at UiA går til Torp og Vestfold for å få til et tilbud! Det er dårlig samspill, og det er dårlig for klimaet på Sørlandet. Dette handler ikke om en ny hovedflyplass, men det handler om å spille på lag for å få til et viktig tilbud og viktige arbeidsplasser på Sørlandet, og ikke i Vestfold.

Felles mål for Sørlandet
Det er mange andre felter der vi fremdeles famler litt for å ha de felles målene og strategiene som kreves. Som jeg hevdet før valget vil vi tape på en rødgrønn regjering fordi våre folk ikke når opp i kampen. Men da må vi alle jobbe sammen for å nå dem - og vi må vite hva de er... Jeg gleder meg til konferansen, men skulle gjerne sett at vi ble enda mer samordnet. Kanskje vi burde bli satt inn i et rom/hytte i ett døgn, der vi ikke kom ut før våre store hårete mål var satt? Skal vi lykkes må vi i alle fall ha Felles mål for Sørlandet.