fredag 2. mai 2008

500 dager igjen med utviklingsminister på deltid!

I dag er det 500 dager igjen til stortingsvalget, og utbytting av den sittende regjering. Det er ikke en dag for tidlig.


Det betyr også at det snart kan bli en minister på heltid som taler de fattiges sak igjen. Det er dessverre ingen stor overraskelse at regjeringen ikke har nådd 1 % av BNI i bistand. Men i Soria Moria-erklæringen uttalte de rød-grønne at de ville at ”bevilgningene til utviklingssamarbeid når målet om 1 prosent av BNI og at innsatsen deretter trappes ytterligere opp i perioden”. Dette løftet er allerede brutt da de ikke nådde 1 % i årets statsbudsjett. Nok en gang...

Dessverre vris også fokuset i bistanden. En samlet utenrikskomité på stortinget inkludert de rød-grønne representantene refset utviklingsministeren for å ha mistet fokus på de fattigste, og på den bistanden som har vist seg mest effektiv, og heller gitt mer etter egeninteresser. Dessverre skjer det fortsatt når de nå vil bruke bistandspenger til miljøavlat, ved å inkludere regnskogmilliarder på bistandsbudsjettet. Klimatiltak er enormt viktige, men det er jaggu meg verdens rikeste, og ikke fattigste som skal betale dem!

Verken de fattigste eller KrFU kan knapt vente på en ny regjering. At de fattigste skal måtte betale prisen for Norges klimautslipp er i beste fall urettferdig. Nå må vi få en utviklingsminister på heltid, som snakker de fattiges sak, og som bruker all sin tid på å utrydde fattigdommen. Savnet av Hilde er stort!