fredag 30. mai 2008

Et SVik mot vår sårbare natur

Du har kanskje fått med deg de store utslippene som er kommet fra Statfjord A plattformen? På samme tid setter de i gang seismikkskyting i Lofoten og Vestrålen, og ønske om oljeutvinning på Svalbard!


Tilstanden blir mer og mer betent i Nord-Norge. Fiskerne mister store deler av blåkveitesesongen, ikke slik avtalen regjeringen hadde med Fiskarlaget om at det kun var seks uker i slutten av sommeren, når det er lite fiske som pågår. Havområdet som regjeringen selv har kalt svært sårbart blir nå utsatt for fire månder med skyting hvert 10.sekund! Millioner av yngel vil dø av lyden, og fisk skremmes vekk.

Dette skjer samtidig som vi vet at området er fredet til 2010, da forvaltningsplanen skal revideres. Så hvorfor regjeringen gjør denne "geologiske kartleggingen" av Lofoten nå? Oppfører de seg som om de allerede hadde fått lov til å åpne de sårbare områdene for oljeutvinning? Dessverre ja. I den anledning anbefaler jeg brennpunkt-dokumentaren som forteller litt om hvordan departementet og oljebransjen opptrer.

Havområdet, som regjeringen har definert som «særlig sårbart» er av oljeindustrien utpekt til å være blant de mest lovende. Det er her – i det som på oljespråket kalles Nordland VII og Troms II – de forventer å finne lekkerbiskene. Men dersom vi noen gang skulle ta hensyn til naturen, så er det nå. Dersom vi noen gang skal tenke på fremtidige generasjoner og på de fantastiske områdene og artene vi har der oppe, ja så er det nå.

Så "miljøvernminister" Solheim, og resten av den rød"grønne"regjeringen: Stopp seismikkskytingen - i det minste vent til forvaltningsplanen avgjør om vi skal åpne områdene for oljevirksomhet!