tirsdag 27. mai 2008

Større drømmer enn billig bensin...

Debatten om bensinprisen blir bare hetere og hetere. Det går ikke en dag uten at avisene skriver om det. Når skal politikerne gripe inn?


Som bygdegutt er jeg oppvokst i bil, og har kjørt uttalige kilometer på veien. Jeg vet hvor irriterende det kan være å fylle bensin, og føle at pengene skulle nådd lenger. Hvorfor kan ikke politikerne senke bensinprisen?

For meg er det langt fra et mål om å ha høyest mulig bensinpris. Men det er et mål å hjelpe de som trenger det mest. I følge SSB og Eurostat har Norge nest billigst bensin i Europa i forhold til kjøpekraft. Vi blir stadig rikere, vi slipper ut stadig mer CO2 og du er blant de mest priviligerte i verden. Kanskje har vi råd til å drømme litt større?

Poenget er nemlig at det er en viss sum penger som forvaltes over statsbudsjettet. Å kutte avgiftene på bensin med 50 øre, koster i følge finansdepartementet 963.000.000 kroner. Da har man ingen garanti for at bensinstasjonene vil senke prisen tilsvarende. Man kan altså ende opp med å bruke milliarder av kroner på å kutte avgifter, uten at det nødvendigvis gir like stort utslag på bensinprisen. Avgiftene på diesel er 1 krone lavere enn bensin, likevel er dieselen nå dyrere enn bensinen!

Nå nærmer det seg også 10.000 andre i facebook-gruppa "Oss som har større drømmer enn billigere bensin". Vi ønsker å sette debatten i perspektiv - det koster med høy bensinpris. Men det vil også koste noe å redusere bensinprisen. Det er noe som blir prioritert ned dersom ønsket om billigere bensin blir prioritert opp.

Jeg har større drømmer enn billig bensin. Og jeg akter å gjøre de drømmene til virkelighet. Da må vi se lenger enn egen nesetipp.