torsdag 11. desember 2008

Tilbake til Stalin?

I dag kom beskjeden om at Frelsesarmeens Ungdom mister statsstøtten på 1,2 millioner kroner. Alle kan bli medlemmer, men problemet er at homofile og samboende ikke får bli soldater i Frelsesarmeen (les reglene her). Denne forskjellsbehandlingen aksepterer ikke Barne- og likestillingsdepartementet, og dermed blir det ikke mer penger til forebyggende tiltak for barn og unge.

Hva er så problemet? Vi lever jo i 2008, og da burde jo alle mene at samboere kan være like flinke ledere og soldater som andre?

Problemet er veldig enkelt. Uansett hva man som politiker mener om homofilt samliv eller samboerskap så har staten ingenting med å kontrollere og godkjenne hvilken ideologi foreninger og lag drives etter. Det Fordelingsutvalget (som er underlagt Anniken Huidtfeldt og Barne- og Familiedepartementet) gjør med dette vedtaket er å skape en statlig ideologi som er korrekt - og alle som er uenige med denne, blir fratatt støtte. Det minner meg sterkt om Stalin og et annet diktatorisk land, Hviterussland, som jeg nettopp var på besøk i.

Tros- og religionsfriheten er nemlig en hjørnestein i FNs menneskerettigheter og i en hver rettsstat. Det er alvorlig at denne glemmes. Unighet i trosspørsmål må ikke styre hvem som får støtte fra staten. Da er vi langt inne i totalitære staters måte å opptre på.

Dagens vedtak må likevel tas som et innspill i debatten. Vi vet at det er mange politikere som ønsker en statlig overstyring om hva forskjellige organisasjoner og trossamfunn skal mene og tro. Dessverre. Men dersom disse får gjennomslag for sine meninger og tanker, så må debatten rundt hvem som skal få statsstøtte løftes opp. Man kan ikke ha en grense som gjør at staten kutter støtte til trossamfunn som saklig begrunner sin tro og overbevisning. Samtidig må det gå en "usynlig" grense som hindrer ubegrunnet diskriminering.

Denne balansen er farlig vanskelig, og vurderingen vil derfor bli om det er bedre å frata alle lag og organisasjoner statsstøtte, og heller gi dem momsfritak og stimulere til at flere skal gi gaver til dem. For Frelsesarmeen, fotballklubben, Røde Kors eller lignende lag er viktige for samfunnet! Dersom konsekvensen av dagens avslag på statsstøtte blir at frivillighets-Norge faller sammen ville det være dramatisk.

Derfor burde Anniken Huidtfeldt rette opp vedtaket, og sørge for at Frelsesarmeens Ungdom får statsstøtten tilbake!