mandag 1. desember 2008

- Heroin til folket?

Bjarne Håkon Hanssen ønsker å vurdere om tyngre rusmisbrukere skal få utdelt heroin på resept. Det er helt feil fokus, og nok et skritt bort fra målet om å få narkomane rusfrie. De narkomane trenger ikke mer narkotika, men mer omsorg og oppfølging!

Norge sliter med dårlige resultater fra legemiddelassistert behandling (LAR). Selv om målet med dagens ordningen er å få folk rusfrie, ser man i praksis at en bare holder rusavhengigheten i sjakk med metadon og subutex. Da kan ikke løsningen være å dele ut mer stoff. Vi må ikke gi opp håpet om en bedre hverdag for Norges rusmisbrukere. Derfor må vi heller fokusere på å forbedre dagens ordninger.

Heroin er et kjent narkotisk stoff. De fleste vet at det er ekstremt skadelig å bruke det, og at heroin er et av de tyngste narkotiske stoffene. Metadon og subutex derimot, er kjent som medisin mot narkotika. Selv om dette altså er stoffer som har samme effekt som heroin, og som kan være svært skadelige, spesielt i kombinasjon med andre stoffer, ser ikke folk på dette som farlige stoffer. Hvilke holdninger vil det da skape i forhold til heroin, dersom dette stoffet blir delt ut som medisin? Og vil ikke rusmisbrukere på lettere stoffer gå over på heroin fordi det er gratis... Hva mener du? På tide at staten begynner å dele ut heroin også?