tirsdag 20. januar 2009

Generasjonsskifte i KrF

I går hadde vi første samling med listetoppene i KrF. Jeg har tidligere skrevet om de ulike nominasjonene, og fortalt at de blir fornyelse. Under er et utvalg av KrFs neste stortingsgruppe - jeg må si jeg tror jeg kunne trives i den..! :)

Samlingen i går ble brukt til å stake ut ny kurs for en ny regjering, og diskutere saker som blir viktig for KrF i den kommende perioden. Samtidig raser diskusjonene rundt hvem som skal inn i en ny regjering og hvem som skal bli statsminister. Dagens regjering har gjennom tre og et halvt år vist at de ikke leverer på miljø, skole, familie eller fattigdom - og de fortjener derfor å bli byttet ut. Ikke med et parti som havner i den motsatte grøften, nemlig FrP, men med en regjering som bygger på sentrumspolitikk.

Høyre, Venstre og KrF vil bli en god regjering, og det er tre gode statsministerkandidater. Men etter min mening har Lars Sponheim vist gjennom mange hopp og sprett av forskjellige utspill vist at han ikke er den trygge sjefen vi trenger. Erna Solberg fremstår heller ikke som en samlende leder når hun ikke tar lederskapet for å sikre et godt alternativ til dagens regjering. Da har Dagfinn Høybråten fremstått som den ryddige og stabile lederen som trengs. Ingen vil heller motstride hans dyktighet og gjennomslagskraft. Det er en grunn til at "å ta en Høybråten" ble et utrykk for handlekraft etter røykeloven ble gjennomført.

Det viktige nå er likevel at fokuset ligger på å bytte ut dagens regjering, og få gjennomslag for mest mulig av KrFs politikk. Og få inn flest mulig av de dyktige - og unge - kandidatene KrF stiller med foran årets stortingsvalg.