fredag 16. januar 2009

Stopp Goliat..!

Du har sikkert aldri hørt om oljefeltet Goliat. Men i dag er høringssfristen konsekvensutredningen for utbygging og drift av Goliat. Goliat kan bli det første oljefeltet i Barentshavet og derfor bli selve åpningen for oljevirksomhet her. Det er svært kontroversielt på grunn av klimautfordringene og at området er sentralt i oppvekst- og gyteområde for en rekke fiskearter. I dag har vi derfor hatt demonstrasjon foran slottet for å minne statsrådene på vei til statsråd om at de må huske å si nei...

Regjeringen har selv definert området hvor Goliat ligger, like utenfor Finmarkskysten, som sårbart og verdifullt. Utredningen har store mangler somat de f.eks
viser til at man i nord ikke vil merke spor av global oppvarming innen 2020! (Noen som har sett endringer på is på nordpolen?!) Heller ikke konsekvensene for gyteområdene og for fiskerne er nok belyst. Gå inn på stoppgoliat.no og send en oppfordring til dine stortingspolitikere om å stemme mot utbygging!

Fakta om Goliat:
Goliat kan bli det første oljefeltet i Barentshavet. Dersom det skulle bli bygget ut vil det bli et av de mest kystnære funnene på norsk sokkel, kun 48 kilometer fra land. Det er det italienske selskapet ENI som er operatør på feltet. Selskapet fant olje under leteboring og nå vil de ta opp oljen.

Ved en oljeulykke vil oljen kunne nå kysten av Finmark på ett og et halvt døgn. Det finnes i dag ikke god nok oljeberedskap som vil kunne takle ulykker så nærme land. Området er svært værhardt og konsekvensene ved et oljeutslipp vil være enormt store for områdets skjøre økosystem.

Statens egne miljøeksperter fagetater advarer sterkt mot å bore i området og regjeringen har selv sagt at området er særlig sårbart og verdifullt.