onsdag 9. september 2009

En tydelig stemme for Aust Agder

På mandag skal du avgjøre hvem som skal styre Norge, og hvilke fire representanter som skal representere oss i Aust-Agder. Her er noen av de lokale sakene som jeg har sagt jeg vil arbeide for:

1. KrF går til valg på å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Jeg kommer til å kjempe for at et statlig tilsyn skal flyttes ut til Øst-regionen, og at 100-150 arbeidsplasser skal bidra til at ungdom flytter hjem og at det er kompetansearbeidsplasser i hele landet. Det er ikke omsorg for distriktene, det er omsorg for Norge. Det handler om regional utvikling, det er maktspredning og et viktig løft for Aust-Agder.

2. Aust-Agder og Sørlandet skal bli landsdelen som satser på fornybar energi. Vi ser fremover og ønsker å levere løsninger på morgendagens utfordringer: Det er ett begrep som Sørlandet skal være kjent for i fremtiden – og det erfornybar energi! Elkem Solar, Metallkraft, næringslivet vårt og vindsatsingen til Agder Energi er stikkord, nå trenger vi støtteordninger for fornybar energi som sikrer at satsingen blir mulig. Universitetet vårt vil også bli en nøkkel i denne satsningen. Derfor trengs det større støtte og videreutvikling av samarbeidet mellom universitetet og næringslivet.

3. KrF skal gjennomføre et samferdselsløft for Aust-Agder. De rødgrønne gikk inn for byggestart på E18 Arendal – Tvedestrand i 2019. KrF ville ha den i 2014. Vi må ha fortgang. Rv 9 og 41 blir også viktige, og ikke minst blir togsatsingen viktig. Vi skal koble sammen Sørlands- og Vestfoldbanen og nå som Stortinget har sagt at det skal bygges høyhastighetsbane, vil jeg kjempe for et tog som går gjennom byene langs kysten, og som gjør det mulig å reise Arendal – Oslo på under 2 timer!

4. Sykehuset i Arendal må sikres og videreutvikles. Akuttfunksjonene må sikres. KrF vil legge ned de regionale helseforetakene som styrer sykehusene fra Oslo. Vi ønsker bedre og mer lokal styring. Samarbeidet med kommune må bedres, og vi ønsker en større satsing på psykisk helsevern.