fredag 18. september 2009

Lek med tall: Hvordan kunne de rødgrønne ha tapt?

Dersom 800 av de som stemte FrP, KrF eller V i Vestfold hadde stemt H, og 350 av de som stemte H eller KrF i Hordaland hadde stemt V ville det blitt:

F
lertall til Frp, H, KrF og V på Stortinget, 85-84. 1 nytt mandat til H (opp til 31), 1 nytt mandat til V (opp til 3), 2 mandater mindre til Ap (ned til 62).

Forklaring: Det siste distriktsmandatet i de to fylkene ville skiftet parti fra Ap, som fikk disse i valget. Ap ville ikke fått flere utjevningsmandater uansett. Forutsatt: Vestfold, 600 stemmer fra FrP, 120 fra KrF, 80 fra V til H. Hordaland: 250 stemmer fra H, 100 stemmer fra KrF til V.

Det er mange som sier de ikke skjønner valgordningen, og kan si meg enig. Mange andre slike bergegninger kunne vært gjort, og det ville gitt store utslag. Tenk, 1.150 stemmer endret, og den politiske situasjonen ville vært helt annerledes... (Kilde: vår superrådgiver Helge Eide)