lørdag 12. september 2009

KrF er best på miljø, de yngste og de eldste!

Hvorfor skal man stemme KrF? Jeg har lyst til å gi noen grunner. Personlig var det menneskeverdet som fikk meg engasjert i KrF. De neste fire årene vil flere viktige saker være aktuelle, deriblant screening av gravide for å sortere ut barn med downs syndrom og aktiv dødshjelp. KrF vil være en garantist for å beskytte menneskeverdet de neste fire årene. Men det finnes flere grunner til å stemme KrF, og skal dette prege den neste regjeringen, så KrF bli størst mulig:

1. MILJØ. KrF kommer ut som et av de beste miljøpartiene. Konkret vil KrF beskytte sårbare havområder, satse på ny fornybar energi, belønne kommunal sykkesatsing, statlig finansiere bybaneutbygging, bygge høyhastighetsbane og satse på klimateknologi. I dag lanserte vi også forslaget om en egen miljøbilpremie.

2. FAMILIE. KrF står nå helt alene om å snakke om familiens betydning for samfunnet. Vi mener samfunnet bør investere i familien. Det handler om å gi familiene mer tid, større valgfrihet og økt fleksibilitet. Derfor vil vi ha økt kontanstøtte, ny fleksiperm(12 nye uker som kan tas ut til barnet blir 10 år) og langt bedre SFO. En innføring av heldagsskole sier vi klart nei til, og foreldretten skal videre styrkes. Ta vår tidsklemme quiz!

3. ELDRE. KrF har stått i bresjen for en verdighetsgaranti i eldreomsorgen. Vi trenger KrF i regjering slik at vi kan sikre flere, godt kvalifiserte ansatte og bygge flere sykehjemsplasser. Vi må også satse på gode sosiale møteplasser for eldre, slik som eldresentre, i alle lokalsamfunn. KrF vil også bedre omsorgslønnen for familiemedlemmer som selv utfører omsorgstjenester.

4. RUSAVHENGIGE. Debatten går vilt for seg, men det handler mest om at man vil fjerne de fra gatebildet. KrF vil kjempe ustoppelig for at alle får et skikkelig behandlingstilbud. Det handler om menneskeverd og nestekjærlighet. Legalisering eller utkastelse er uaktuell politikk. Vi vil gi gratis omsorg, ikke gratis heroin.

5. VERDIER. Et samfunn uten røtter og bevisst forhold til sin kulturarv er et fattig samfunn. Barna trenger å kjenne sin egen identitet for å være trygg i møtet med det nye. KrF vil derfor sikre de kristne og humanistiske verdier i skole og barnehage. Vi vil også stå opp for trosfriheten og vi vil være fremste forsvarer av retten til trosutøvelse.

6. FATTIGDOM. Få land er bedre egnet til å ta tak i fattigdomsutfordringene hjemme og ute. KrF vil øke bistanden og vi har lansert en egen fattigdomsplan for Norge. Vi er gitt mye for å kunne gi mye. Solidaritet med verdens fattige vil kunne bety at vi er første generasjon som utsletter fattigdommen. Er du med?