mandag 14. september 2009

Gode grunner til å velge KrF

Vi trenger en ny regjering, og vi trenger et sterkt parti som kjemper for andre verdier. Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt? KrF vil jobbe for et varmere samfunn og for mer livskvalitet i hverdagen! Her er noen grunner til å stemme KrF i dag:

1. Tid med mor og far
I dag er det vinn eller forsvinn for kontantstøtten. KrF vil øke den, og sikre valgfriheten. Vi vil innføre en mer fleksibel fødselspermisjon og vi vil jobbe for selvstendig opptjeningsrett for fedre. Dersom de rødgønne får fortsette har SV, Ap, og delvis Sp sagt at de vil fjerne kontantstøtten.

2. Ta vare på miljøet
KrF vil ta vare på miljøet ved å realisere et lavutslippssamfunn, gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger i hverdagen, satse på kollektivtrafikk og verne sårbar natur.
"Full City"-lekkasjen viser at risiko ved uhell er stor, og Lofoten og Vesterålen må derfor forbli petroleumsfritt. Et endret klima vil ramme verdens fattigste og fremtidige generasjoner, derfor har vi et stort ansvar.

3. En skole med lærelyst
KrF sier klart nei til heldagsskolen, og prioriterer heller flere og dyktige lærere. Dette blir et viktig veiskille ved høstens valg! Frafall og umotiverte elever trenger bedre tilpasset undervisning og ikke mer av de samme timene. Trivsel og mestring, aktiv verdiformidling, styrket samarbeid med foreldrene og bekjempelse av mobbing er viktige stikkord.

4. Et samfunn med plass til alle
KrF vil ha et samfunn med plass for alle, uansett egenskaper, gjennom lover som sikrer menneskeverdet i alle livets faser. Vi vil verne det ufødte liv, stoppe sorteringssamfunnet og tar sterk avstand fra aktiv dødshjelp. Vi vil også styrke tilbudet til familier med funksjonshemmede barn

5. Fattigdomsbekjempelse ute og hjemme
KrF vil kjempe for de som trenger det mest!
Vi vil fortsette kampen for fattige i Norge. Vi skal kjempe for en mer rettferdig verden gjennom en helhetlig utviklingspolitikk der vi sletter u-landsgjeld, inkluderer utviklingslandene i verdenshandelen og øker bistanden til 1,4 % av BNI.

6. En verdig eldreomsorg
KrF vil sikre bedre kvalitet i eldreomsorgen gjennom klare rettigheter for de eldre, et omsorgstilbud tilpasset den enkelte, flere ansatte og stimulering av frivillig omsorg. Se vår verdighetsgaranti her! Vi tror fokus på en verdig og innholdsrik alderdom blir viktig.

Fortsatt i tvil? Sjekk www.krf.no!