torsdag 26. november 2009

Biobløffen fra SV og Torkildsen!

Akkurat hatt innlegg i finansdebatten, som ikke uventet handler mye om biodieselavgiften. Jeg måtte ta replikk på Inga Marte Torkildsen etter å ha blitt lettere provosert. Ikke bare kritiserer hun KrF for å være mot biodiesel, og at klimaforliket ikke har med et omsetningspåbud. Det er er i beste fall bare en enkel bløff fra ei som er meget presset.

Regjeringen skriver i sin egen begrunnelse for fjerning av avgiftsfritaket for biodiesel følgende (side 72 i skatt og avgiftsproposisjonen):
"Partene i klimafoliket har blitt enige om å trappe opp omsetningspåbudet til 5
pst. fra 1. juli 2010."
Kan for øvrig også vise til følgende NTB-melding som bekrefter enigheten rundt omsetningspåbudet på møtet 3. desember 2008. Når man føler seg veldig presset, angriper man kanskje heller andre? Regjeringen har nemlig sagt at det nå skal komme først 1.januar 2009, altså ikke en seier for SV og Sp, men et tap!

Så til påstanden om at KrF har vært mot biodrivstoff. Det er ikke noen motsetning mellom å være for avgiftsfritak og innblanding på den ene siden, og stille strenge klima- og fattigdomskrav til hva slags drivstoff som skal få avgiftsfritak og innblandingskrav på den andre siden, slik vi ga uttrykk for i forbindelse med matvarekrisen.

De rike landene har hovedansvaret for klimakrisen. Jeg tror ingen ønsker å treffe klimatiltak som rammer verdens fattige. Vi må derfor sikre oss at det biodrivstoffet som får avgiftsfritak og innblandingskrav er klima- og fattigdomsvennlig. Vi er skuffet over at Regjeringen ennå ikke har kommet med slike sertifiseringskrav, slik vi har etterlyst. Da ville vi fått mer miljøvennlig drivstoff, og samtidig ivaretatt behovet for mat. Nå får vi i stedet et vedtak som flertallet egentlig er mot...