torsdag 19. november 2009

Jeg savner Bondevikregjeringen jeg

Noen som klarer å se sammenhengen mellom disse to? Erik Solheim mener folk ikke er opptatt av klima, og at han føler seg alene. Miljøbevegelsen raser mot regjeringen, og mener historien vil dømme Jens nådeløst - samtidig som de bryter dialogen. Jeg merker jeg savner Bondevikregjeringen, og jeg kjenner jeg blir mer og mer stolt over at vi faktisk gikk ut av regjering en marsdag i 2000 fordi vi ikke kunne akseptere byggingen av sterkt forurensende gasskraftverk. Tenk om dagens regjering hadde handlet på samme måte og av og til satt foten ned?