tirsdag 3. november 2009

Mobilkamp

Klarer du deg uten mobiltelefon? Jeg skal ærlig innrømme jeg er avhengig av min. Noe som da er meget irriterende er områder uten mobildekning. I min nabokommune, Iveland, har under halvparten av husstandene dekning på mobilen! Under høstens valgkamp lovet daværende kommunal- og regionalminister Kleppa å ta tak i denne saken. Vi er derfor mange som er svært skuffet over at det ikke er satt av midler til dette i statsbudsjettet for 2010. I morgen skal jeg derfor utfordre henne i spørretimen; Når og hvordan er det statsråden vil bidra til at vi får full mobildekning i Agder?

God mobildekning er svært viktig både for næringsliv og enkeltpersoner. 95 pst. av husstandene i Agder har mobildekning, men målt på mikronivå viser det seg at dekningen flere steder er langt lavere. Da blir det vanskelig å drive bedrifter eller ha hjemmekontor. Kleppa har tidligere lovet 1 milliard kroner til å sikre full mobildekning i hele landet. På Agder har vi et unikt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene når det gjelder mobil- og bredbåndsdekning. Gjennom Det Digitale Distriktsagder sikrer vi utbygging av nett, og til lavere priser enn det ellers ville vært.

Nå har prosjektet kartlagt alle kommunenes dekning, og til og med husstander i Kristiansand og Arendal er uten dekning! Men totalt har 95 % dekning. Telenor har tidligere beregnet kostnaden for å få full dekning til 60 mill. Nå tror jeg den er enda lavere, og uansett kan det undersøkes muligheter for spleiselag. Men da kan ikke regjeringen bare komme med tomsnakk. Nå er det på tide med handling. Jeg er spent på statsrådens svar i morgen!