onsdag 18. november 2009

Kleppa på meget tynn is

Knut Arild Hareide, vår mann på samferdsel, og undertegnede ønsket å utdype regjeringens politikk på biodiesel i dag. Det var en spesiell affære! Samferdselsminister Kleppa var lojal, men samtidig oste det av hva ho egentlig mente... "Eh.. øø.. Eg veit ikkje kvar eg skal byrja.." var svaret på hva ho mente om at Jens Stoltenberg trumfet avgiften gjennom internt, men overlater til andre å forsvare den.

Jeg synes det spesielle med dette også er at SV og Sp så tydelig uttaler seg på tvers av det regjeringen mener og gjør. Det er langt over grensa for hva som er rett å gjøre. Da KrF, H og V var i regjering stod vi sammen om regjeringens politikk. Tapte vi saker, så stod vi likevel sammen. Det er trist å se på hvordan dagens regjering opptrer.

Her er mitt innlegg i dag:
Finansminister Sigbjørn Johnsen uttalte både til NRK og TV2 mandag denne uken at en samlet regjering står bak forslaget om innføring av autodieselavgift på biodiesel. 27. oktober uttalte Senterpartiets finanspolitiske talsmann Per Olav Lundteigen til NTB at hans utgangspunkt er at avgiften bør endres. Sitat: ”- Hvis vi ønsker å øke bruken av biodiesel, må vi legge til rette for det, blant annet ved at det blir lønnsomt å bruke biodiesel fremfor oljediesel”.

Dette er jo forståelig, i og med at Lundteigen i valgkampinnspurten lanserte Senterpartiets løfter om støtte til bedrifter som satser på miljøteknologi nettopp hos Norske skog på Follum, som nå altså må skrinlegge sine planer på bakgrunn av avgiftsforslaget i statsbudsjettet.

Er statsråden enig med sin partifelle Per Olaf Lundteigen i denne saken, eller står statsråden fullt og helt bak regjeringens forslag?