torsdag 5. november 2009

Det trengs et krafttak mot ungdomsledighet!

Det siste året har antallet ledige under 25 år steget med over 4.000. Det nesten en dobling. Det samme er tilfellet for de under 30 år. Det er ille a se hvordan denne utviklingen har gått. Å gå arbeidsledig er en spesielt vanskelig situasjon for ungdom.

Ungdomsledigheten stiger mer enn annen ledighet, og det er utrolig at ikke regjeringen gjør mer for denne gruppen. Utviklingen er spesielt alvorlig for de unge, som da tidlig havner inn i en ond spiral som det er vanskelig for mange å komme ut av. Arbeidsledig ungdom opplever også oftere depresjon eller begår kriminalitet. Samtidig mister de arbeidserfaring som igjen gjør det vanskelig å få ny jobb.

Derfor har KrF kommet med flere tiltak som regjeringen tidligere har latt være å gjøre noe med. Nå burde regjeringen burde følge opp;
- Ta bort arbeidsgiveravgift for bedrifter som tar inn lærlinger
- Tiltaksplasser for unge arbeidsledige i offentlig sektor
- Bedre oppfølging av de som blir ledige uten å ha rett på dagpenger / uten arbeidserfaring
- Flere studieplasser både i videregående og i høyere utdanning
- Egne tiltak rettet mot unge menn som blir ledige, for eks rett til ekstra år i videregående

Å få ungdom ut i arbeid er en investering i fremtiden. Dersom det første de opplever er å ende opp i ledighet vil det fort bli en ond spiral. Jeg håper derfor at regjeringen lytter til våre forslag.