mandag 16. november 2009

Hva gjør Sp og SV i regjering?

Finansminister Sigbjørn Johnsens fastholdelse av avgiftspåslaget på biodiesel i media i dag er en fallitterklæring både for SV og SP i regjering. Gjennom hele høsten frontet disse partiene at de ville ha satsing på miljø og grønne arbeidsplasser, men dette er tydligvis glemt.

Innføring av autodieselavgift på biodiesel vil effektivt sparke beina under et av de enkleste og billigste nasjonale klimatiltakene på kort sikt. Det vil også hindre etablering av planlagte og eksisterende grønne arbeidsplasser slik mange av oss hadde sett for oss på Sørlandet.

SV appellerte i valgkampen til miljøbevisste velgere og skulle være garantisten i en ny regjering for en offensiv miljø- og klimapolitikk. Senterpartiets viktigste valgkampsak var storsatsing på grønne arbeidsplasser og fornybar energi. Arbeiderpartiet står nå egentlig alene i Stortinget om å ville innføre denne avgiften. En samlet opposisjon foreslår å videreføre avgiftsfritaket. Det betyr av SV og SP kan stoppe den hvis de stemmer imot.

Jeg mener SV og SP, representert alene ved Alf Holmlid (SV) fra Sørlandet, må ta affære og sette foten ned i denne saken, eller ta konsekvensen av at de totalt mangler innflytelse over sin egen regjerings klimapolitikk.