lørdag 15. november 2008

En innholdsrik dag!

For nesten ni år siden presset jeg meg inn i fylkestyret i Aust-Agder KrFU. Jeg skulle redde Evjemoen, og så ville jeg ha ballbinge på ungdomsskolen. Vi vant ballbinge, men tapte Evjemoen. Kampene tente likevel engasjementet mitt for politikk.

Veien har gått videre, og sakene er blitt større siden den gang. Nå ønsker også Aust-Agder KrF at jeg skal fronte partiet og om mulig representere dem på Stortinget. Etter visstnok mange lovord og kraftfulle innlegg vant jeg førsteplassen på listeplassen med 31 mot 7 stemmer.

Hva er da mer naturlig enn å ta turen til Grimstad og feire med Nottos-pølse? Det var her på mange måter jeg for alvor begynte som politiker. Litt for mange fraværsdager og kvelder på Drottningborg endte med politikk. Men det ble da også tid til noen kvelder med tur til sentrum og pølse på Nottos. Å feire der det begynte føltes derfor naturlig! ;)

For jeg er stolt over at Aust-Agder KrF vil ha meg på Stortinget. Og stolt over å kunne bruke de neste 10 månedene på å fortelle hvorfor KrF skal være representert på tinget.

Samtidig kan ikke en KrFU-leder unngå å også nevne at vi har en ny sannsynlig KrFUer på Stortinget! Filip Rygg fra Bergen har fått andreplassen på Hordaland si liste. Gratulerer! Vi kan få et ungt, men erfarent mannskap... :)