søndag 2. november 2008

Men så grip inn da!

Selv om det er oppnådd våpenhvile i Kongo er situasjonen svært kritisk. En million mennesker er drevet på flukt, og tusenvis av flyktninger blir angrepet i flyktningleirer. Norge må derfor snarest tilby omfattende humanitær nødhjelp og gjøre vårt for at FNs fredsbevarende styrker kan få kotroll på situasjonen.


Kongo blir beskrevet som et helvete på jord. KrFU har hatt samarbeid om en "annerledes julegave" i samarbeid med CRN som arbeider i Kongo.

Gro B. Rønsen som arbeider i CRN sa nettopp i forbindelse med at de trenger mer midler: ”… hvis vi ikke lykkes med denne innsamlingen, vil de bli lesset opp på en lastebil og sendt hjem til landsbyen sin uten noen form for hjelp. Da er de ungene fortapt, flere av de har vært tvunget tilbake til sin egen landsby på tokt hvor de har myrdet, plyndret og voldtatt.”

Vi kan ikke sitte å se på dette. Norge må bruke vår posisjon til å sørge for nødhjelp, og presse på FN til å få inn flere styrker. Det er verdt en redningspakke!