fredag 14. november 2008

På tide med forandring...

I dag er det nominasjonsmøtet i Aust-Agder, og mange fylker er allerede godt i gang med å forberede sitt mannskap til stortingsvalget neste år. Fellesnevneren for KrF er at KrFU vinner fram...! I tiden fremover tenker jeg å presentere noen av kandidatene som vil bidra til forandring fra dagens regjering, og fornyelse i KrF.

Samtidig har jeg blitt utfordret på vikitige saker og grunner til å bytte ut dagens regjering. Den utfordringen skal jeg ta! Følg med fremover, så skal jeg komme med en 10 punkts liste over grunner til å bytte regjering. Hvis jeg klarer å holde meg til 10 punkter...

I kveld er det Aust-Agder som gjelder. På mange måter et tapt fylke de siste årene. Ingen personer i regjeringsapparatet og det ser ut som vi er glemt i budsjettene som blir lagt frem også. For eksempel ny folkehøyskole i Valle (med motorsport!), opprusting av jernbanen vår, støtte til å hindre økte priser på kollektiv, gjennomføring av drop-ut prosjektene eller styrkingen av skolehelsetjenesten. Eller at Aust-Agder gjennomfører en praksis om at «Du som metter liten fugl» ikke kan synges, og at vi bare må synge bordvers som er tilstrekkelig objektivt, kritisk og pluralistisk i skolen.

Vi trenger forandring! Og vi trenger fornyelse. I KrF er vi allerede godt i gang!