søndag 2. november 2008

Samme i Norge om noen år

Mange reagerer på at Lukas på 13 år ikke får lov til å bli i Australia fordi han har down syndrom. Han vil ifølge myndighetene komme til å bli «en byrde for det australske samfunnet». Dessverre er det stadig flere som velger å se på menneskelivet slik. De klarer ikke se gleden et barn med down syndrom tilfører, og de ønsker et samfunn med perfekte mennesker.

KrFU har tidligere spurt; "Hvem fortjener ikke å leve". I kampanjen vår var fokuset på bioteknologiloven som de rødgrønne senere endret slik at man kan forske på ufødt liv og velge bort mennesker etter egenskaper. Nå vil mange (les FrP og mange sosialister) gå enda lenger, og følge Danmarks eksempel med å gi alle ultralyd i 10.-12. uke slik at man lett kan oppdagen downs syndrom. I Danmark tar nå 8 av 10 abort.

Jeg frykter en nedgradering av menneskets verdi. Det er ikke egenskapene våre som skal bety noe! Vi har en egenverdi! Dersom sorteringen får fortsette, ender vi som med Lukas.