tirsdag 18. november 2008

Stoltenberg spiller russisk rulett!

Finanskrisen fører til store fall i økonomien verden over. Meldinger om at millioner av mennesker mister jobben, salget svikter og børsene stuper er blitt hverdagskost. Samtidig med denne krisen sitter regjeringen bare å ser på! I stedet for å handle, sitter de arrogant og trumfer gjennom sitt statsbudsjett som ble laget før krisen kom! Det er å spille rulett med tusenvis av arbeidsplasser!

Jeg må få lov til å sitere Sondre Olsen om Kristin Halvorsen som skyver ansvaret over på forbrukerene;
"Jeg synes det er direkte kvalmt av Halvorsen å oppfordre til økt forbruk. Materialismen har vært med å skape finanskrisen, og vi har godt av å redusere forbruket.

Regjeringen vil altså ikke gjøre noe for å berge arbeidsplassene til folk. Samtidig ber Regjeringen de samme menneskene bruke mer penger. Kristin Halvorsen ber altså

- de ti oppsagte i Bømlo construction bruke mer penger

- de 115 ansatte som er permittert hos Askeladden i Bergen bruke mer penger

- de 40 ansatte som er permittert hos Granvin bruk bruke mer penger

- de 29 ansatte som er permittert hos Skånevikstrand Maskinstasjon bruke mer penger"

Regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett i begynnelsen av oktober. Dette budsjettet ble skrevet og forhandlet frem mange uker før det igjen. Med andre ord, budsjettet er laget i en helt annet situasjon enn den vi er inne i nå! Både Statistisk Sentralbyrå og Norges Bank har i etterkant lagt fram nye prognoser for den økonomiske utviklingen i 2009 og 2010 som viser at Regjeringen undervurderer utfordringene de nærmeste årene. Norges Bank anslår nærmest nullvekst i økonomien i 2009 og fallende sysselsetting. DnB varsler negativ vekst.

Da burde regjeringen se at det trengs oppdateringer. At det trengs kutt i kostnader for bedrifter og næringsliv for å trygge arbeidsplasser. Og at vi kan ta større investeringer og vedlikehold av f.eks skolebygg i en tid der byggebransjen vil slite. Vi ser naboland sliter, og vi kan komme i lignende situasjon. Hva med å kutte kostnader for bedriftene i stedet for å øke de? Hva med å øke investeringene i stedet for å la et utrangert budsjett gå gjennom? Hva med å handle nå?