onsdag 18. mars 2009

Gratulerer, Stine Sofies stiftelse!

Sjelden har jeg møtt mennesker med et mer brennende engasjement enn Ada Sofie og Bente som leder Stine Sofies stiftelse. Nå får de Norges Juristforbunds rettssikkerhetspris. Stine Sofies stiftelse kjemper en ufattelig viktig kamp for barns rettigheter. Blant annet for å forebygge og avdekke drap, voldssaker, lidelser og misbruk. Og å sikre pårørendes rettigheter. Det handler kort og godt om menneskeverdet.

Jeg fikk besøke Stine Sofies stiftelse som holder til i Grimstad i fjor sommer, sammen med May Helen Molvær-Grimstad som leder familiekomiteen på Stortinget, og representerer KrF. Vi fikk mange utfordringer, men også backing. Blant annet på helheten i politikken vår som setter barna først. Men utfordringene i samfunnet er fremdeles store. Altfor mange voksne misbruker barns tillit til dem.

I KrFs program har jeg derfor kjempet inn en viktig setning; "Arbeid for å bedre barn og pårørendes rettigheter som blant annet Stine Sofies Stiftelse driver, må sikres statsstøtte.". Slike stiftelser klarer å utrette store ting for små penger. Av informasjonsarbeid, holdningsendringer og styrkede rettigheter. Men politikerne må også gjøre en hel del!

Som for eksempel strengere straffer, mer ressurser til barnevernet og til politiet. Eller en alkoholpolitikk som mer ivaretar alle de titusenvis av barn som engster seg for foreldrenes drikking. Eller sikrer at pårørende blir møtt med verdighet og respekt i rettsystemet, og som gir dem rett til å mene noe om f.eks når straffedømte skal ha ferie. Stå på, Ada Sofie, Bente og resten av gjengen. Jeg heier på dere!