tirsdag 24. mars 2009

Rom for andre meninger?

SVs landsmøte sier meg en ting - et mindre romslig samfunn. Det er mindre aksept for andre meninger. Partiet som visstnok skal være så tolerant, tolererer ikke de som mener noe annet enn det SV gjør. Stikkord; brudd på foreldrerett og religionsfrihet.

Forslaget om å avskaffe alle landets friskoler er et eksempel. Retten til å etablere private skoler på religions- eller livssynsgrunnlag, og plikten til å akseptere det, følger av menneskerettighetene (ØSK Art.13). Det er rett og slett underlig at SV-ledelsen kan gå god for et slikt vedtak. Ikke vet de hvordan det skal håndheves heller, de argumenterer nemlig med at skolene skal få fortsette, men i offentlig regi. Skal de da kontakte skolene og bare "tilby" dem å bli offentlige? Og er en helt lik skole, bare med andre eiere, helt greit for dem?

Et annet interessant forslag er at de vil ta statsstøtten til frivillige organisasjoner som bygger sine vedtekter på et annet syn enn det SV aksepterer. For eksempel de som har krav til sine tillitsvalgte om at de ikke kan være samboere. Det er helt sikkert flere alternativer, men jeg har ikke SVs fullstendige "liste" over hvilke. Kanskje de kan lage en brosjyre før valget der de viser hvilke organisasjoner det er rom for? Og om trosfrihet e
r en rett de ønsker fortsatt skal prege samfunnet.

Slik kunne jeg fortsatt med forslagene om å overstyre kirken (jeg mener, hvorfor skal kirken bestemme hva de skal tro på, når SV gjør det bedre) eller ha et ønske om å delta i oppdragelsen av barna (SV vil innføre heldagsskole). Barna skal hentes hjemme om morgenen, og være på skolen og skolefritidsordning hele dagen. Her skal måltider, gitartimer og handballtrening være unnagjort før man aller nådigst får reise hjem og ha en våkentime eller to med sine foreldre. Jeg repekterer absolutt de som ønsker en slik hverdag, men SV gir lite rom for å tenke annerledes - å ønske mer tid med barna.

Et mer "artig" vedtak er jo at de skal sikre flere bolig gjennom at, sitat: "kommunen skal kunne gi tillatelse til å ta i bruk hus som har stått tomme i mer enn ett år". Vel, ikke akkurat rom for å ta for lang ferie...