torsdag 26. mars 2009

NyVeg for kristendemokratiet

I disse dager er NyVeg lansert på nett. Det gamle KrFU-magasinet holdt seg på papir i over 50 år, men nå er det kun på internett. Jeg tror NyVeg blir viktig i tiden fremover, for å fremholde kristendemokratiet som et tredje alternativ. At det er rom for en ideologi som er stor i Europa, også i Norge.Debatter om aktuelle saker, bøker, filmer eller det som måtte oppta mennesker med politisk interesse vil selvsagt ha et stort rom i den nye nettsiden. Men jeg tror også den blir viktig for å spisse KrFs og KrFUs kristendemokratiske profil. Den siste tiden har vist behovet for politikere som klarer å holde tungen rett i munnen og være prinsippielle når saker som angår religion i det offentlige rom blir diskutert. Føre en politikk som sikrer at man verdifulle selv om man i følge samfunnet er "unormal". Tydelige på ansvaret for å forvalte jorden på en god måte, til beste for verdens fattigste og for fremtidige generasjoner.

KrF har en historie som vi kan være stolt av. Vi har vært del av mange regjeringer, og vi har hatt viktige seire. Oppslutningen har vært vekslende, med siste topp rundt årtusenskiftet. Jeg tror fremtiden vil vise at vi har både formtopper og viktige seire foran oss også. Generasjonsskiftet som partiet vårt nå går gjennom - arven etter Bondevik, Lilletun og Svarstad Haugland - blir spennende. Morgendagens spørsmål og utfordringer krever andre svar og nye løsninger. Som er tydelig forankret i menneskeverdet, forvalteransvaret og nestekjærligheten.

NyVeg vil helt sikkert reise debatter som partiet ikke har vært tøffe nok til å ta. Debatter som vil være viktige for å løfte partiet, og for at KrF skal ha en fremtid. Lykke til med oppgaven NyVeg, og lykke til redaktør Tore Berntsen!