onsdag 11. mars 2009

Kan det skje i Norge også?

Igjen er det tragiske skyteepisoder på skoler i USA og i Tyskland. I Tyskland skjøt den 17 år gamle gjerningsmannen seg selv etter å ha drept minst 15 personer. Hva er det som får ungdommer til å gjøre slikt, og kan det skje i Norge?

Det er farlig å si at det ikke kan skje i Norge, selv om jeg ikke tror det vil det. Desperate ungdom finnes i Norge også, og slike episoder er alltid farlig fordi det "tipser" andre om å gjøre det samme - særlig når gjerningsmannen får mye oppmerksomhet. Vi har sett slike tilfeller før, med filmer på Youtube og store avisoppslag. Det er fristende å si at voldsfilmer og voldelige spill skaper grobunn og er til inspirasjon, men det som er sikkert er at disse ungdommene som gjør slikt har hatt det vondt.

KrFU har hatt et stort fokus på psykiatri og særlig på lett tilgjengelige tilbud for ungdom som trenger noen å snakke med - skolehelsetjeneste eller helsestasjoner på kjøpesenter ol. Da har mitt fokus først å fremst vært på å hjelpe alle de som har det vondt, og som altfor ofte velger å ta sitt eget liv. Så tragiske episoder som vi dessverre nok en gang ser i Tyskland og USA viser jo også at frustrasjonen og smerten kan få sitt utløp ved å ramme andre også. Det viser uansett et behov for å hjelpe ungdom som har det vondt og som trenger noen å snakke med. For dette kan også skje i Norge.