tirsdag 17. mars 2009

På debatt hos Elevtinget

Hadde en spennende debatt om eksamen, karakterer og skolepolitikk med de andre ungdomspartilederne på Elevtinget i dag. Dessverre blir slike debatter fort litt hakkete og lite konstruktive, for jeg mener utspillet til Kunnskapsministeren om mappeevaluering/eksamen er viktig å ta med videre! Selv om det kanskje ikke var så gjennomarbeidet...

Mappeevaluering er bra fordi den vil ha mer fokus på å forbedre og rette opp ting du har gjort dårlig. I stedet for å bare få en 3er på en stil og thats it, kan du få en ny sjanse til å rette opp feila og få ny tilbakemelding og bedre karakter. På en slik måte vil evalueringen stimulere til mer læring, og derfor være positivt.

Kunnskapsministeren lanserer en prøveordning der man fjerner eksamen noen steder og erstatter dette med mappeevaluering. Det er bra å prøve dette ut. Utfordringen ligger i at man i dag vil møte eksamen i høyere utdanning, og det vil derfor være en viktig øvelse å være gjennom. KrFU ønsker å opprettholde dagens eksamen, men ha mer fokus på mappeevaluering, og gjerne eksamen som en del av "mappen". Personlig heller jeg mer og mer mot at eksamen er utdatert. Hva mener du? På tide å avvikle eksamen?