mandag 9. februar 2009

Morotid og eksamenstid!

Eksamen og russetid bør ikke gå hånd i hånd. Russens faglige prestasjoner svekkes, og slutten på 13 års skolegang bør kunne feires på en bedre måte enn i dag. Selvfølgelig bør ikke eksamen ligge rett etter en lang russefeiring. Få unnagjort eksamen først, og så kan man feire!

70 % av russen mener at deres faglige prestasjoner vil svekkes som en direkte konsekvens av russetiden og 80 % ønsker å avvikle eksamen før russetiden begynner. Det viser tall fra en landsdekkende undersøkelse TNS Gallup gjorde for Forbundet Mot Rusgift (FMR) i 2008. Nå har også Facebook-gruppa ”Ja til eksamen før russetida!” over 30.000 medlemmer! Og jeg er overbevist om at enda flere er enige..!

Jeg kommer til å foreslå at de skriftlige eksamenene legges til dagene før 17.mai, og at russefeiringen starter på nasjonaldagen og varer ut måneden. Deretter bør skolen avsluttes med en uke muntlige eksamener i begynnelsen av juni. På den måten unngår man at festingen fortsetter utover sommeren, og ved de muntlige eksamenene er det uansett kort forberedelsestid, slik at det bør passe perfekt.

Nå som russetiden nærmer seg er det mange som ser frem til en morsom tid. Der bør skolene være flinke til å legge opp til mange arrementer slik at russen blir kjent for mer enn festing og bråk. En del skoler har allerede innført egne russeprosjekter med innsamling til bistandsarbeid eller lokale veldedighetsprosjekter. Sammen med flere rusfrie arrangementer gir dette russetiden et bedre innhold og rykte, og gjør den mer meningsfull.

Og hva har vi å tape? Kjør på kunnskapsminister! Gjør et forsøk iallefall!