tirsdag 17. februar 2009

LoVe I

Dette er starten på et en liten bloggserie om LoVe. Kanskje den viktigste saken det neste året. Det viktige er at LoVe wins. Det handler om fremtiden - om våre barn og barnebarn. Og at de skal ha de samme mulighetene som oss.

Lofoten og Vesterålen (LoVe) blir en konfliktsak i høstens valgkamp. Derfor reiser jeg i kveld sammen med de andre ungdomspartilederne opp til LoVe. Neste stortingsperiode skal det avgjøres om det åpnes for oljevirksomhet i disse sårbare områdene. Jeg tror og mener det blir et veiskille. For det handler om mer enn at dette er gyteområdene for sild og torsk - en ufattelig stor næring i disse områdene. Det handler i tillegg om et klimaperspektiv. Vi må snart ta valget om vi ønsker å satse fossilt eller fornybart. Jeg er ikke i tvil. Fornybar energi er fremtiden.

Derfor vil jeg gi kirken ros for nettopp å ha tatt stilling til dette spørsmålet! På lik linje med at de uttaler seg om fattigdom, rus, kriger eller konflikter, er det helt naturlig at de hever stemmen for noe så fundamentalt som forvalteransvaret vi har for jorda vår. KrFU bygger også vår politikk på forvalteransvaret - vi skal overlate jorda til våre barn i minst like god stand, og helst i bedre stand enn slik vi overtar den fra våre foreldre.

Norge har inntekter på nesten 3 % av verdens totale CO2-utslipp! Og 2007 var nytt rekordår av CO2-utslipp. Vi har tjent oss søkkrike på forurensing. Det gir oss et ekstra ansvar. Investeringer på nesten 150 mrd kroner er planlagt på norsk sokkel, mens investeringer i ny fornybar energi knapt er til stede. Vi trenger ny teknologi, og jeg tror vi må ha tøffe politikere som er med på å vri forskning og utvikling fra fossil til fornybar energi.

Det blir spennende å besøke Lofoten, og jeg gleder meg til å høre innspillene vi får på turen! Se oppdateringene her!