mandag 9. februar 2009

Gratis hjelp, ikke heroin!

Våre gode venner i Unge Høyre har i helgen fattet et ubegripelig vedtak. De ønsker at staten skal dele ut heroin til tyngre rusmisbrukere. De ønsker en mer liberal ruspolitikk, og de tror altså heroin på resept er løsningen. Men der tar de grundig feil!

Høyre og Unge Høyre er et liberalkonservativt parti. liberalt i økonomisk politikk, konservativt i verdipolitikk. Tidligere leder i Unge Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, definerer dette i boka "Høyre om! - for en ny konservatisme". Dette vedtaket strider mot Unge Høyres ideologi. Det bekymrer meg. Derfor oppfordrer jeg til en mobilisering i Unge Høyre for at arven etter Torbjørn Røe Isaksen ikke skal viskes ut.

Ved å dele ut heroin er man med på å tilrettelegge en virkelighetsflukt som opprettholder en avstand til det samfunnet man lever i uten at man isolert sett redder liv” uttaler leder i RIO Jon Storaas. I RIO er det rundt 60 tidligere rusmisbrukere som nå er rusfrie. De sier rett ut at de ikke hadde vært det i dag dersom de hadde fått gratis heroin. Og jeg er enig med dem, alle kan bli rusfrie.

I dag får tyngre brukere legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Vi ser at retningslinjene rundt LAR har blitt løsere, og at den opprinnelige tanken om at medisineringen skulle være et hjelpemiddel – på veien mot en medikamentfri tilværelse – begynner å bli en ”saga blott”. Flere og flere LAR pasienter melder om at de ikke får hjelp til nedtrapping/ avtrapping i LAR, men tvert i mot beskjed om at de må forvente at metadon/subutex/ subuccone er en livslang medisinering. Mange mener nå at LAR må gis til yngre og flere brukere. Denne liberaliseringen kommer fordi vi svikter i det viktigste - nemlig i å gi rusmisbrukerne omsorg. Oppfølging og ettervern - R'en i LAR - mangler.

Jeg har heller tro på at omsorg nytter. Forsøket med gratis heroin som flere har skissert, vil koste 60 mill og være til 3-400 personer. Det er elendig utnyttelse av penger! 60 millioner kroner ville gitt masse omsorg. Det var det Unge Høyre burde presse på for å få! Norge trenger ikke en mer liberal ruspolitikk. Og vi trenger definitivt ikke et mer liberalt Unge Høyre.