torsdag 26. februar 2009

Kan problemet løses på kjøpesenteret?

I dag har jeg et forslag om at skolehelsetjenesten må bedres, og må bli mer tilgjengelig. Og derfor også komme helsetilbud på kjøpesenter - eller IKEA for den saks skyld. Poenget mitt er at vi trenger mer fokus på lavterskeltilbud. Tilbud som er enkle å oppsøke, som gir oss noen å snakke med, og som kan ta problemene med rota slik at vi unngår at de utvikler psykiske lidelser.

Vi kjenner alle noen som sliter psykisk. Det er et stort press i samfunnet. Fra venner, foreldre, media og TV. Dessverre vet vi at vanligste dødsårsak blant unge er selvmord, og at 6-8 % trenger behandling for psykiske problemer. Jeg mener tiden er inne for en storstilt satsing på psykiatri, og på forebygging. Staten må ta et løft, men også vi som venner, bekjente og medmennesker må gjøre noe. Hva mener du? Er f.eks helsetjenester lett tilgjengelig på kjøpesenterene en idè?