onsdag 18. februar 2009

LoVe III


1000 år med oljehistorie. Vi snakker om tran.. Europas eldste tranbryggeri ligger i Å, ytterst i Lofoten. På museet her sier de det er 150.000 turister i Å hvert år, og tallet bare stiger. Og det er pga Lofotens særpreg, naturen og kulturen. På bildet er det tran og tørrfisk. I 1896 stod tran for 15% av totale norske eksporten. Tørrfisk stor for 14%. Begge fornybare ressurser som har gitt og skal gi oss store inntekter!