fredag 6. februar 2009

- Uansvarlig og arrogant!

Noen mener vi ikke skal lytte når politimesterne i de store byene går sammen og advarer mot utrygge byer. Uansvarlig og arrogant kaller jeg det.

Alle vet at økt tilgjengelighet på alkohol fører til mer forbruk, og dermed også desverre misbruk. Når alkohol og vold hører så tett sammen, vil økt misbruk også føre til mer vold. Det viser all forskning. Politiet sier det ville være viktig å redusere skjenketidene til 02.00 fra dagens 03.00. Da må også politikerne lytte!

I Finland satte de ned avgiftene på alkohol - resultatet var skremmende. Voldstilfeller, drap, voldtekter, fyllekjøring og forbruket økte drastisk. Da ble det felles politisk enighet om å øke avgiftene igjen. Norge er ikke annerledeslandet - europa ser på vår avgiftspolitikk som noe positivt!

Nå ønsker regjeringen å endre skjenkestopp fra 03.00 til 02.00, akkurat som politiet ar bedt om. Det er veldig bra! Motreaksjonene lar ikke vente på seg, og flere politikere fra særlig FrP tar til orde for nattåpne skjenkesteder. Det er arrogant å overse politiets observasjoner når det er de som ferdes ute hver helg, og de som vet best hva som skjer på byen. Det er arrogant overfor politiet, og det er arrogant overfor alle jenter som er redde for å gå hjem sent på kvelden.

Når 1 av 3 er redde for å gå ut trenger vi fokus på tryggere byer! Vi trenger utesteder som ikke bryter loven og skjenker til overstadige berusede, Vi trenger politi som kan trygge byene og ikke bruke tiden på å slåss i byene. Og vi trenger differensierte åpningstider slik at ikke alle kommer ut i gata på samme tid. Det betyr at vi må lytte til politiet, og ikke bare overse problemene. her fortjener regjeringen ros!