onsdag 1. april 2009

4 år uten tiltak - bare idéer...

Regjeringen har endelig oppdaget at det er en utfordring med å få nok lærere i skolen. Handlekraftig sier da kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV); "Vi har difor sett ned eit utval som skal gå gjennom tidsbruken i skulen". Vel, kjent løsning fra politikere. Men det er gått 4 år med rødgrønt flertall, ser ut som det må et skifte til for at det skal skje noe!

Inn
en 10 år vil vi trenge 15.000 flere lærere. Mange av dagens lærere skal pensjonere seg, og dessverre er det også mange lærere som slutter - og som velger andre yrker. KrF har flere ganger gått inn for aktive rekrutteringsplaner og intrudoksjonsår (mentorordning) første år i jobb for å hindre den bråe overgangen som gjør at mange lærere slutter. I dag kommer hardudetideg.no. Det er et spennende tiltak som vil skape blest om læreren - og helt sikkert få flere til å tenke at de vil bli lærere. Det er bra, men i tillegg må vi sikre at de blir lærere når de er ferdig utdannet.

Den norske skolen trenger flere og bedre lærere. Det er et blindspor å gjøre som SV og Ap og tro at løsningen for skolen er flere time og heldagsskole. Mitt råd er å bruke ressursene på mer kvalitet i skolen og flere lærere. Som sagt, ser du en dårlig dramafilm som varer to timer, blir den ikke bedre av å vare en time lenger. Den blir bedre dersom du fyller den med kvalitet og gjerne litt action... Da kunne man brukt ressursene f.eks til rentefrie studielån for å bli lærere, fått en lønnsøkning og også hevet kravene for å komme inn på lærerutdanningen.

Vi må få ro i klasserommene, gi lærerne hjelp av andre yrkesgrupper og styrket skolehelsetjeneste, slik at de kan være pedagoger og ikke psykologer. Og så må vi tilpasse undervisningen i skolen slik at den treffer hver enkelt elev, slik at de får utfordringer på sitt nivå. Da kommer motivasjonen og trivselen i skolen både for elever og lærere. For det er mange som vil være lærere, vi må bare hjelpe dem så arbeidsdagen deres blir til å leve av.

Konkrete tiltak for en bedre skole og gode lærere:
  1. Flere lærere fremfor flere timer
  2. Flere yrkesgrupper inn i skolen
  3. Introduksjonsår første år i jobb (veiledning av en erfaren lærer)
  4. Strengere krav for å komme inn på lærerutdanning
  5. Tilbud om etterutdanning/kompetanseheving hvert tiende år (ikke sikkert KrF går inn for)
  6. Rentefritt studielån for lærere (ikke sikkert KrF går inn for)
  7. Nivådifferensiering for å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev
  8. Nei til heldagsskole
...og sett i gang før det er for sent..!