onsdag 8. april 2009

Forbud mot pattesalve

Ingenting er som det gode Sørlandet! Denne reklamen ble for sterk kost... :)

I følge Fvn.no (der bildet også er fra) er det rettet klage mot reklamen, og Forbrukerombudet skriver; «Annonsen viser kun brystpartiet til en kvinne og vi finner denne bruken av kvinnekroppen spekulativ. Det foreligger heller ingen sammenheng mellom kvinneavbildningen og det annonserte produktet, pattesalve, det vil si en salve som etter det Forbrukerombudet er kjent med fortrinnsvis benyttes for tørre jur hos kyr, sauer og geiter. Det mest betenkelige er imidlertid deres kobling mellom pattesalven og avbildningen av en kvinnes brystparti, noe som kan gi et inntrykk av en nedsettende vurdering av kvinnen».

Vel, på tross av voldsom reklame - salven kan anbefales! :)