onsdag 22. april 2009

Effektivisering av vanskeligstilte gravide

Den eneste landsdekkende rådgivingstjenesten for vanskeligstilte gravide, Stiftelsen Amathea, må legges ned i flere fylker fordi helseministeren krever at de må effektivisere samtalene med de gravide, og kutter støtte til dem. Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet og Bjarne Håkon Hanssen prioritere kvinner og par som står rådville overfor livets vanskeligste valg?

KrFU skrev i oktober et brev til Helsedepartementet der vi protesterte mot gjennomføringa av kutt i statlig støtte til Amathea. Svaret fra statsråden krever at stiftelsen må bruke mindre tid på hver kvinne som kommer for å få veiledning. Amathea har rundt 2000 brukere årlig, og økt antall besøk fra 2007 til 2008. En brukerundersøkelse viste at 97 % var fornøyde med samtalene og hjelpen. Er ikke de 2000 viktige nok for Bjarne Håkon?

Direktøren kaller effektiviseringskravet deres ”et overgrep mot folk for å effektivisere det vanskelige valget som de trenger tid på å ta.” Jeg er helt enig! Regjeringa ser dessverre ikke verdien av god rådgivning til vanskeligstilte gravide. Det viser de ved å kutte 3,3 millioner kroner og nekter momskompensasjon i 2009. Og det får derfor dramatiske konsekvenser og flere av Amatheas fylkeskontorer trues av nedleggelse, som i Arendal der bildet under er fra (Foto: Anne Karin Andersen, Agderposten).
Abortloven slår tydelig fast at vanskeligstilte gravide skal bli tilbudt informasjon og veiledning om den hjelpa samfunnet kan gi henne. Hver enkelt kvinne har krav på veiledning for selv å kunne treffe det riktige valget. Tilbudet før kuttene til Amathea var allerede for dårlige, slik jeg skriver om her.

Det er nettopp en slik veiledning Amathea tilbyr. Når denne tjenesten uteblir henvises de rådville gravide fra gode samtaler over til informasjonsbrosjyrer. Det er på tide å gjøre opprør. For dette er trist.