lørdag 18. april 2009

Houngstorget, we have a problem!

Mens statsministeren i 2007 snakket om månelandinger, svever klimapolitikken i passiv bane rundt finanskrisen i årets landsmøtetale. Landsstyret i KrFU er skuffet over at Arbeiderpartiet på sitt landsmøtet ikke kommer til å vedta en klima- og miljøpolitikk for fremtiden.

Statsministerens tale til landsmøtet har tradisjon for å peke ut kursen for partiet inn i neste stortingsperiode. Stoltenbergs tale viser at Arbeiderpartiet aldri har evnet og at de heller ikke nå evner å være et ledende miljøparti. Denne regjeringen har ikke bygget en eneste vindmølle, og har heller ikke klart å ta standpunkt i vern av våre mest sårbare havmråder.

Bærekraftig utvikling var et nøkkelbegrep i Stoltenbergs tale. KrFU kan ikke forstå hvordan vi skal legge til rette for en bærekraftig utvikling dersom man ikke har en offensiv holdning til å motvirke de menneskeskapte klimaendringene.

KrFU mener at miljø og klima skal prioriteres også når det er vanskelig- til og med når det er valg. KrFUs landsstyre er overrasket over at følgende konkrete vedtak ikke kommer på landsmøtet til et parti med månelandingsambisjoner:

- Varig vern mot petroleumsutvinning i sårbare områder i Lofoten, Vesterålen og Barentshavet.
- Ingen nye gasskraftverk uten CO2- rensing i tillegg til rensing av eksisterende gasskraftverk.
- Offensiv satsing på ny fornybar energi og et grønt sertifikatmarked.
- En naturmangfoldslov som beskytter naturen i havet, der flesteparten av Norges sårbare arter lever.