torsdag 30. april 2009

Mitt innlegg til KrFs Landsmøte

Gode Landsmøte!

Velkommen til Sørlandet! Velkommen til en fantastisk landsdel, med fantastiske mennesker og fantastiske muligheter.
Da jeg fulgte Arbeiderpartiets landsmøte, fikk jeg med meg at deres stortingskandidater fra regionen brukte tiden sin til å rakke ned på Sørlandet.

Sørlandet, der alt er så greitt. Som er kjent for landets mest underholdene fotballag, for Myggen og Bolanos, for makrellfotballen. Begrepet; sommer, sol og Sørlandet er det Ola og Kari Nordmann forbinder med landsdelen, men det er også så mye mer:

Sørlandet, med sine fremtidrettede kompetansemiljøer. Vi ser fremover og ønsker å levere løsninger på morgendagens utfordringer: Det er et begrep som Sørlandet skal være kjent for i fremtiden – og det er energi – fornybar energi! Vi begynt å bidra til å løse energi og klimakrisen: Det holder å nevne Elkem Solar, Metallkraft eller vindsatsingen til Agder Energi. Til og med den vakre innlandskommunen Evje og Hornnes skal få vindmølle! Fordi vi vil noe på Sørlandet! Og vi tenker fremtidsrettet.

I 1894 fattet Stortinget en beslutning for fremtiden. Bergensbanen kostet over et statsbudsjett, men stortingsmennene som bl.a min sambygding Jørgen Løvland hadde tankene rettet mot en ny tid. I neste stortingsperiode bør vi tørre det samme – å bygge et tog som er i samsvar med den tiden vi lever i! Det er tid for lyntog!

Da vi var samlet til landsmøte for to år siden var hele det politiske Norge og verden for øvrig, brennende opptatt av klimakrisen. Visepresident Al Gore hadde vunnet Nobels fredspris for sin kamp for klodens helse, og her hjemme drømte statsministeren om ”månelandinger” og teknologiutvikling.

I mai 1961 tok John F. Kennedy et valg:
”Vi velger å dra til månen i dette tiåret,
ikke fordi det er lett, men fordi det er vanskelig.
Fordi det målet vil hente fram og måle vår handlekraft og våre beste evner”

Det kosta nesten 1000 mrd kroner i dagens pengeverdi, og på det meste jobba mer enn 350.000 menneske med prosjektet. I juli 1969 beviste Neil Armstrong med sine første steg på månen at det umulige er mulig.

Med all respekt, Stoltenberg, men månelandingen din på Mongstad er heller stusselig. For mens løftene om CO2-rensing av Kårstø og Mongstad fremdeles går i baner rundt månen slipper Kårstø alene utslipp av CO2 tilsvarende 460.000 biler.

Kjære landsmøtedelegater
For 10 år siden søkte sentrumsregjeringen avskjed fordi vi nektet å administrere byggingen av sterkt forurensede gasskraftverk. Sånt gjør en KrFUer stolt! Politikken var viktigere enn makta.

Når vi gikk av på det som var den viktigste miljøsaken i 2000 – så forventer jeg og KrFU at vi skal gå inn i en regjering som tar dagens viktigste miljøkamp på alvor. At vi står sammen og sier et klart og tydelig JA til fisk, turisme, en fremtidsrettet energipolitikk og vern av sårbare områder – og et klart NEI til oljevirksomhet i de sårbare områdene utenfor Lofoten og Vesterålen!

Dette er en av de viktige verdikampene – det dreier seg om å forvalte skaperverket til det beste, også for kommende generasjoner. Da går vi ikke i regjering med et parti som ikke anerkjenner klimakrisen og miljøutfordringene. Jeg sier som Dagfinn i boken ”Penga eller livet”: Områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, og de ennå ikke utbygde områdene i Barentshavet må få et vern mot olje- og gassvirksomhet.

Vi bygger ikke telefonlinjer i u-land, men går rett til mobildekning. Vi gikk ikke ut av steinalderen fordi vi var tomme for stein, men fordi vi fant et bedre alternativ. Kjære Dagfinn Høybråten! En KrFU-leder blir stolt av å høre miljøbevegelse rope etter at vi må ta ”en Høybråten”! Og fra høsten skal de endelig få se at en ny regjering tar en.

Med i kampen skal du selvsagt få hjelp fra KrFU. Og du skal få en gave som er tilpasset kjempene du skal vinne over. Enten det er kjempene i Fremskrittspartiet, Høyre og Statoil eller når du skal kjempe mot oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen og mot Goliat. Og hva er vel da bedre enn en slynge? Lykke til i kampen med Dagfinn mot Goliat – og mot oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen!