tirsdag 28. april 2009

KrF velger miljøet, fremfor flertallsbyråd

Byrådet i Bergen sprekker. Det er helt enkelt fordi Siv Jensen truer med å ekskludere FrPere dersom de stemmer for fortsatt bygging av Bybane - og bompenger. I valgkampen 2007 var videre utbygging av bybanen en hovedsak. KrF stilte seg som garantist for det som er Bergens største og viktigste miljøprosjekt. I byrådsavtalen mellom Høyre, Frp og KrF fikk KrF fullt gjennomslag og kunne da trygt si at politikken lå på plass for å få til et nytt og spennende byrådssamarbeid. Nå 2 år senere er situasjonen en annen. Frp har ombestemt seg. Med påtrykk fra partiledelsen bryter de avtalen, melder BT.

For som BT skriver: "Frps gruppe har kommet i en skvis: Partiet har landsmøtevedtak på at de ikke skal gå inn for flere bompengefinansierte prosjekter. Nå må Frp i byråd være med og vedta en søknad om økt bompengefinansiering i Bergensprogrammet". De må bryte sin egen byrådsavtale, sikkert på tross av lokale ønsker, bare for å tilfredstille Siv Jensens valgkampplaner.

Mange har tidligere spurt om Bergen KrF mener at byrådssamarbeidet i bergen kan overføres til nasjonale forhold. Til det kjedsommelige har KrFere i Bergen svart at det er en vesensforskjell på lokale og nasjonale forhold. Men det skremmende i denne saken er hvor Frp nasjonalt overstyrer det lokale. I våre venners parti er det ingen forskjell på nasjonale og lokale forhold, det er det i KrF.

Her viser FrP sitt sanne ansikt. Det er vanskelig å stole på et parti med slike prinsipper, og det er skuffende for politikken.