torsdag 23. april 2009

Det gode sørlandet!

Kjære Kari Henriksen. Kjære Line Vennesland. Og kjære det norske Arbeiderparti: Uansett hva dere sier, vi har det godt på sørlandet! 1. kandidaten i Vest-Agder og 2. kandidaten i Aust-Agder går hardt ut mot kulturen og verdiene på sørlandet. Men de tar grundig feil! For innbyggerne på sørlandet scorer best på statistikkene som viser hvor godt de sier de har det.

Kari Henriksen sier: "Det er ingen myte at landsdelen er preget av konservative, religiøse og tradisjonelle holdninger." og vil "rykke de sørlandske holdningene opp med rota". Line Vennesland støtter henne og skriver at de konservative holdningene må viskes bort.

Selvfølgelig er likestilling mellom kjønnene og like muligheter til deltakelse i arbeids- og samfunnsliv er en ufravikelig rett. Det handler om likeverd. Men det handler om muligheter - ikke om tvang. Jeg er tvert i mot bekymret for de sosialistiske holdningene som Henriksen og Vennesland forfekter (og mener er løsningen); tvang til heldagsskole for små barn, tvang til tredeling av fødselspermisjonen og fjerning av kontantstøtten. Jeg sier dere bare: De beste løsningene for hvordan familiene organiserer sin hverdag skapes ikke av sosialister inne i Oslo, men rundt kjøkkenbordet hjemme i hver enkelt familie!

Lederen i dagens Fædrelandsvennen beskriver det godt: "Henriksen mener bibelbeltets mørkeblå arv hindrer sosialdemokratiske verdier og politikk i å utvikle seg i landsdelen. Det må hun ha lov til å mene. Samtidig bør hun ta inn over seg at verdier som virker som «lim» i et samfunn kan være forankret andre steder enn i Ap." Jeg er stolt over å være sørlending, og stolt over de verdiene som gjør at sørlendingene selv sier at sørlandet er det beste stedet å bo!