torsdag 16. april 2009

Aker fremfor fattigdom?

Undrer meg over hvorfor Ap i dag sier de vil ha mer statlig eierskap i Aker og lignende selskap, men ikke kjempe like hardt for å utrydde fattigdommen... Trodde vi hadde lært av de siste ukers hendelser at staten ikke nødvendigvis er den beste eieren! Det kan være det er bedre med aktive eiere som vet hva de driver med.

Samtidig med utspillet om at staten bør kjøpe seg opp i flere selskap, ser en i opptakten til Arbeiderpartiets landsmøte at de ikke lenger har like stort fokus på fattigdom. Statens tap kan bli på størrelse med regjeringens totale fattigdomssatsing eller en skattelette på rundt 2000 kroner per skattebetaler. Det er en merkelig prioritering fra en rødgrønn regjering som sa før forrige valg var ganske tydelige på at f.eks fattigdommen kan fjernes "med et pennestrøk" - og at det bare handler om vilje. Vel, viljen til å støtte Røkke var i alle fall til stede...